de-Evangélikus templom Bakonycsernye

22.04.2020

Épült: késő barokk, 1816.

település központjában, a lelkészlak kertjében kis dombon szabadon álló, északnyugat- délkeleti tájolású téglány alaprajzú templomépület a homlokzat síkjában emelkedő órapárkányos toronnyal, s a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel. Tetőzete cseréppel fedett, a szentély felé kontyolt nyeregtető.
A két pilaszterrel tagolt főhomlokzat középtengelye földszintjén kőkeretes bejárati kapu, zárókövében 1816-os építési dátum. Felette téglány alakú ablak, két oldalán üres, félköríves záródású szoborfülke. A hajóhoz törtívű párkánnyal kapcsolódó torony felső szintjén, mind a négy oldalon félköríves záródású ablakok. A hajó homlokzatainak nyíláskiosztása egyezik, két sorban elhelyezett három szegmentíves tengely, a torony felé félköríves szoborfülke. Az egyetlen különbséget az jelenti, hogy a bal oldali homlokzat középtengelyének földszinti nyílása ajtó. A szentély nyílások nélküli